JP - Jäähdytysilmapellit ja kanavointi
 

     
   

Esite Kanavointi.pdf

   

Esite Ohjauskeskus.pdf

     
JP

 

Jäähdytysilmapellit ja kanavointi

Jäähdytysilmakanavaa tarvitaan varavoimakonehuoneen automaattiseen jäähdytysilman hallintaan. Kiertoilmapellillä varavoimahuoneen lämpötila saadaan pidettyä asetelluissa rajoissa myös kylmän talvikauden aikana.

Ilman hallittua ohjausta konehuoneen lämpötila voi nousta kesällä liian korkeaksi tai laskea talvella liian alhaiseksi. Mikäli laitteesta tuleva jäähdytysilma johdetaan suoraan ulos, jäähdyttää ulkoa tuleva korvausilma laitetilan illan kylmäksi.

Myös koneen ollessa pysähdyksissä, järjestelmä huolehtii että kaikki ilma-aukot ovat kiinni eikä lämpö karkaa varavoimakonehuoneesta.

Ilmakanava asennetaan vesi- ja öljyjäähdytteisissä laitteissa moottorin poistoilma-aukon ja seinän läpiviennin väliin, jolloin moottorin oma puhallin kierrättää ilmaa.

Ilmajäähdytteisille koneille tarvitaan erillinen puhallin, jolloin kiertoilmasäleikköä ei asenneta.

Ilmasäleiköt on usein mitoitettava asennustilan mukaisesti. Ota yhteyttä niin laskemme tarjouksen teille soveltuvasta asennuspaketista.

Ilmakanava sälepelleillä

Poistoilmakanava

Tuloilmakanava

Ilmapeltien ohjauskeskus

 

JP.IK Jäähdytysilmakanava  
JP.SP Sälepelti  
JP.M Sälepeltimoottori  
JP.US Ulkoilmasäleikkö  
JP.O Sälepeltien ohjauskeskus  
JP.TE Ilmapeltien ohjaustermostaatti
  • JP.TE.KP76
  • JP.TE.RT4
  Jousipalautteiset peltimoottorit

Käytettäessä jousipalautteisia peltimoottoreita, ei erillistä ohjauskeskusta tarvita. Ohessa kytkentä kuvat yhdellä ja kahdella termostaatilla ohjattuna.

 

  
 

Ohjaus 1 TERM

Ohjaus 2 TERM