TRAKTORIGENERAATTORIT VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN

 

Poweri TR     ( 30 - 70 kVA )

Poweri traktorigeneraattorit ovat Suomessa valmistettuja ja Suomen olosuhteisiin suunniteltuja traktorikäyttöisiä sähkögeneraattoreita.

Generaattoria voidaan käyttää esim. maatilan varavoimalaitteena, jolloin lisäksi tarvitaan verkonvaihtokytkin, jonka kautta sähköteho voidaan syöttää kiinteistön verkkoon. Laitteen suurin pistorasia asennetaan ilman vikavirtasuojaa, jolloin virransyöttö myös vanhempiin kiinteistöihin on mahdollista.

Liikuteltavaa käyttöä varten laitteeseen voidaan asentaa vikavirtasuojattuja ulosottoja käyttötarpeen mukaan. Näitä traktorigeneraattoreita käytetään myös jatkuvassa käytössä esim. liikkuvien sahojen sähkön lähteenä.

Kaikki mallit valmistetaan 1500 kierrosta minuutissa pyörivästä harjattomasta ja laadukkaasta sekä huoltovapaasta MeccAlte tahtigeneraattorista, jonka jännitteensäätö on elektorinen ja jännite pysyy siten muuttumattomana traktorin kierrosluvun hieman vaihdellessa.
Generaattorin sähkön laatu on erinomainen (THD < 3%) ja soveltuu kaikkein herkimpienkin laitteiden syöttöön. Generaattorin oikosulkuvirta on yli 300% x In joka takaa ylikuormitus ja oikosulkusuojien toimivuuden, sekä hyvän oikosulkumoottoreiden käynnistyskyvyn.

Jännitteensäätäjä itsessään suojaa generaattorin ylikuormitukselta ja alikierroksilta. Lisäksi laitteet on aina varustettu ylikuormitus- ja oikosulkusuojalla. Keskuksessa on vakiona jännite- (V) ja taajuus- (Hz) mittarit, jotka on suunnattu käyttäjään (traktoriin) päin, jolloin kierrosluvun säätö traktoristakäsin on helppoa. Lisäksi laitteeseen voidaan asentaa mittareita tarpeen mukaan mm. virta- ja tehomittarit ovat mahdollisia, jolloin ylikuormituksen tarkkailu on helppoa.

MeccAltegeneraattorien älykäs jännitteensäätäjä on kehietty varmistamaan generaattorin herääminen myös pitkän varastointiajan jälkeen. Säätäjä varastoi ja vahvistaa herätejännitteen ja antaa generaattorin käynnistyessä pulssin joka herättää generaattorin varmasti, joten harvoin käytetyissä varavoimalaitteissa yleistä herätemagnetoinnin häviämisongelmaa ei laitteissa ole ilmennyt.

Vaihteisto joka nostaa traktorin ulosoton kierrosluvun 428 kierroksesta 1500 kierrokseen minuutissa, on tukeva valurautakuorinen kuulalaakeroitu öljytilallinen hammasvaihteisto. Vaihde on korkealaatuinen ja suunniteltu nimenomaan traktorikäyttöön. Voimansyötössä on aina myös vaatimustenmukainen nivelakselin suojus.

Generaattorin alusta valmistetaan tukevasta paksuseinämäisestä RHS-putkestä, joka kestää traktorikäytön rasitukset. Alustassa on kiinnitysreijät joilla laite voidaan kiinnittää alustaansa ja käyttää myös ilman 3-pistekiinnitystä, jolloin liittäminen on nopeaa ja vaivatonta.

Laitteet toimitetaan käyttövalmiina. Lisäksi tarvitaan vain teholle sopiva nivelakseli ja tietysti traktori. Lisävarusteena toimitamme mm. verkonvaihtokytkimiä sekä välikaapeleita tehon syöttöön.

 

 

 

Nivelakselit

Agro Watt

AgroWatt traktorigeneraattorit ovat Italiassa valmistettuja traktorin voimanulosottoon liitettäviä varavoimalaitteita. Valikoimasta löytyy sekä edullisia 3000 rpm malleja varavoimakäyttöön, että 1500 rpm malleja jatkuvampaankin käyttöön.

Mallisto koostuu 12 - 38 kVA Compound säätöisistä sekä 42 - 63 kVA elektronisesti säädetyistä generaattoreista.

Kaikki mallit on varustettu Jännite (V) ja Taajuus (Hz) mittareilla, suuremmissa malleissa mukana myös Virtamittari (A). Ulosottoina 3-vaihe sekä 1-vaiheulosotto maksimitehon mukaisesti.

Ulosotoissa on vakiona vikavirtasuojaus, joka yleensä joudutaan poistamaan kiinteistön syöttöä varten. Tämä kannattaakin tarkistaa jo laitetta tilattaessa, jolloin muutostyö voidaan tehdä jo valmiiksi.

AgroWatt laitteiden runko on valmistettu tukevasta putkesta sekä muototeräslevystä. Laite liitetään 3-piste kiinnityksellä sekä riittävällä  traktoriin

Vaihteisto joka nostaa traktorin ulosoton kierrosluvun 428 kierroksesta 1500 kierrokseen minuutissa, on tukeva valurautakuorinen kuulalaakeroitu öljytilallinen hammasvaihteisto. Vaihde on korkealaatuinen ja suunniteltu nimenomaan traktorikäyttöön. Voimansyötössä on aina myös vaatimustenmukainen nivelakselin suojus.

 

 

 

Asennus - Varavoimalaitteen liittäminen verkkoon

Traktorikäyttöisen varavoimakoneen verkkoliitännässä tarvitaan aina asianmukainen vaihtokytkin, jolla varmistetaan ettei yleisen sähköverkon kanssa pääse tapahtumaan rinnankytkentää, siis niin että generaattori syöttäisi tehoa ulkoiseen verkkoon päin.

Vaihtokytkimen asennus tulee aina teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
Myös energiayhtiöön kannattaa olla yhteydessä ainakin suurempien laitteiden osalta.

HUOMIO ! ! !  VAROITUS ! ! !
Useasti generaattorilla syötetään kiinteistöä normaalista pistorasiasta takaisinpäin.
Ja verkko erotetaan vain kiinteistön pääkytkimellä tai pääsulakkeilla. Näin on kuultu tapahtuvan etenkin hätätapauksissa jolloin esim. myrsky on kaatanut puita ja katkonnut sähkölinjoja, eikä kiinteistössä ole varauduttu varajärjestelmiin.

Em. tapauksessa syntyy kuitenkin useita vaaratilanteita kuten, jännite syöttävässä pistotulpan piikeissä sekä erityisesti vaaratilanne verkkoa korjaavalle henkilöstölle.
Mikäli kiinteistö ei jostakin syystä olekkaan erossa ulkoisesta sähköverkosta, voi jännite kulkeutua takaisin ulkoiseen verkkoon ja aiheuttaa jopa kuolemanvaaran.
Pahimmassa tapauksessa tällaisen kytkennän tekijä voi saada syytteen kuolemantuottamuksesta.

Liitännässä voi olla joko käsin ohjattava erotuskytkimelle asetetut vaatimukset täyttävä vaihtokytkin, tai kontaktoreilla toteutettu automaattinen vaihtokeskus, jossa kontaktorien yhtäaikainen toiminta on estetty sähköisesti sekä mekaanisesti.

Vaihtokytkin asennetaan sellaiseen sähköverkon kohtaan jonka jälkeen kaikki varmistettavat laitteet on liitetty. Useinkaan ei kannata koko kiinteistön sähköjä kytkeä varmistetun verkon perään, koska generaattorin teho ei välttämättä riitä kaikille sähkölaitteille.

Mikäli varavoimaa kuitenkin tarvitaan esim. useissa taloustakennuksissa, ei vaihtokytkintä useinkaan voi asentaa muualle kuin verkon syöttöpisteeseen. Tällaisissa tapauksissa tulee ylimääräinen kuorma kytkeä pois päältä ennen generaattorisyötön kytkentää.

 

 

Asennus- ja
Turvallisuusohjeita:

Henkilö- ja yritysarviointi
 SETI Oy:n julkaisu

SÄHKÖTURVALLISUUS-
MÄÄRÄYKSET
KÄYTÄNNÖSSÄ
ARTIKKELI- JA
TULKINTAKOKOELMA 8

LUKU 8.2

SEKÄ

ST-kortti 52.40 

2.3 TRAKTORIGENERAATTORIT